Industri

Industrin är en bransch i ständig förändring där effektiva lösningar och processer är viktiga för en lönsam och hållbar utveckling. Med mer än 80 års erfarenhet är vi med och driver utvecklingen och skapar ett mervärde för industriföretagen.

Vi arbetar med allt från före­byggande underhållsplaner, förstudier, utredningar och risk­hanteringar till projektering av om-, till- och nybyggnationer fram till idrifttagning och slut­dokumentation. Våra uppdrag spänner sig över en stor bredd av projekttyper som konstruk­tionsuppdrag, projektledarupp­drag och riskhanteringsupp­drag.

Kontakt

Profilbild för Mikael Hägglund
Mikael Hägglund
Marknadsområdeschef