Installationsteknik

Installationsteknik

Vi arbetar med att skapa ett bra inomhusklimat med så minimal påverkan på den yttre miljön som möjligt. Våra ingenjörer arbetar med ventilation, värme, sanitet och kyla och är involverade i alla steg av byggprocessen – från idéskedet till färdig byggnad.

Vi utför också energikartläggningar, LCC-kalkyler, installationssamordning, använder 3D-modellering och BIM-teknik och är certifierade för Miljöbyggnad och passivhus. Dessutom erbjuder vi vårt patenterade energilagringssystem ASES (Active Solar Energy Storage) – en solenergilösning som lagrar energi och som minskar behovet av köpt uppvärmningsenergi för fastigheter markant.

Kontakt

Magnus Kieri

Affärschef, Bygg & Fastighet

Kontakta oss