Bergteknik

Bergteknik

Vi har heltäckande kompetens inom geologi, akustik och hydrogeologi, och arbetar med allt från tidiga genomförandestudier till inspektioner av befintliga berganläggningar.

Inom bergteknik erbjuder vi kompletta tjänster inom alla projekttyper och faser, såsom bergprojektering, sprängningar, bergmekanik, injektering, byggledning, byggplatsuppföljning, inspektioner av berganläggningar, gruvor och bergtäkter samt FoU-projekt. Vi ser till att de krav som ställs på täkten uppfylls och att naturmiljön i och omkring täkten är hållbar över tid.

Under den löpande täktverksamheten hjälper vi till med tjänster för produktions-, kvalitets- och miljökontroll. Våra tjänster omfattar berg-, naturgrus-, moränoch matjordstäkter. För att möjliggöra kreativa och effektiva lösningar i projekten arbetar vi gärna med utveckling och implementering av digitala hjälpmedel såsom GIS-lösningar och drönare.


Vi erbjuder ett komplett tjänsteutbud inom bland annat:

Kontakt

Bernhard Gervide Eckel

Affärschef, Jord, Berg & Grundvatten

Kontakta oss