Solkraft

Solkraft

På bara några timmar producerar solen mer energi än vad hela världen konsumerar på ett år. Vi har bred erfarenhet av solenergiprojekt och har medverkat i såväl nationella som internationella uppdrag.

Solkraft (PV-anläggningar) är i dag nästan lika effektiva som landbaserad vindkraft sett till produktion per investerad krona. Solkraft är också den enklaste produktionsformen att underhålla och äga och kommer med stor sannolikhet spela en viktig roll för att vi ska lyckas nå våra nationella miljömål. Till skillnad från vad många kanske tror så är solkraftsanläggningar lönsamma att bygga över större delen av Sverige. Något som till stor del har möjliggjorts tack vare dagens effektiva teknik och som följd av de stigande elpriserna.

Vi är med från idéstadie till färdig solkraftsanläggning. Vi är stolta över att ha utformat hybridlösningar där solenergi har samsats med vindkraft vid en gemensam nätanslutning, för ännu högre nyttjandegrad.

Vi erbjuder följande tjänster och kompetenser:
  • Inventering / analys av siter
  • Solanalys, instrålning, skuggvandring
  • Miljökonsekvensbeskrivningar och tillstånd
  • Projektering av anslutning till överliggande nät och Icke koncessionspliktigt nät (IKN)
  • Detaljprojektering av komplett park
  • Jordning
  • Fundament
  • Biologisk mångfald och brukande av mark

Kontakt

Johan Jalvemo

Affärschef, Kraftsystem

Kontakta oss