Vi lyfter ambitionerna för ljud i offentliga miljöer

Hur får man till en bra ljudbild i offentliga miljöer? Det har blivit en allt viktigare fråga inom stadsutveckling. Vi har bland annat utforskat ämnet via utvecklingen av nya stadsdelen Masthuggskajen på uppdrag av Trafikkontoret i Göteborg.

Läs mer här

Nu invigs Harjagersbadet

Vi formar framtidens vattenproduktion

Norconsult projekterar ny sträcka på norska E18

Nytt uppdrag för modernisering av vägskyddsanläggningar