Jobba hos oss

Jobba hos oss_700x350px.jpg

På Norconsult arbetar vi tvärfackligt - på riktigt. Här finns ingenting som främjar intern konkurrens. Vår övertygelse är nämligen att de bästa lösningarna kommer från nära samarbete, såväl kollegor emellan som med våra uppdragsgivare.

Med vår samlade expertkompetens löser vi uppgiften som ett lag. Vi ägs till hundra procent av våra medarbetare. Detta tror vi är grunden till varför vi trivs så bra och varför våra medarbetare väljer att stanna kvar hos oss. Att få tid och stöd och känna sig sedd och behövd.