Lediga tjänster

Avdelingsleiar Hardanger

Placering
Odda
Sista ansökningsdag
2019-12-10
An­ställnings­form
Tillsvidare­anställning
Roll
Teamchef

Som ein naturleg konsekvens av den veksten vårt kontor har hatt dei siste åra vert det frå årsskiftet oppretta ein stilling som avdelingsleiar for vår Hardanger-avdeling. Avdelinga har kontor både i Odda og i Eidfjord, me ynskjer at den nye avdelingsleiaren skal ha kontorstad i Odda

Hardanger er ei tverrfagleg avdeling med hovudvekt innanfor faga; arkitektur, bygg/konstruksjon, elektro, geo-fag, plan/GIS, vatn/avløp, landmåling, samt byggje- og prosjektleiing.

Samarbeid på tvers av fagområde og mellom kontor, avdelingar og grupper internt i Norconsult vil vere ein vesentleg del av kvardagen. Stillinga inngår i Norconsult Hardanger og Voss si leiargruppe og rapporterer til kontorleiar.

Arbeidsoppgåver:

 • Strategi- og forretningsutvikling. Bidra i kontoret si leiargruppe
 • Bidra til vidare oppbygging og utvikling av avdelinga
 • Budsjett og resultatansvar for avdelinga
 • Kunde- og marknadskontakt
 • Tilbodsarbeid og tilbodsleiing
 • Personalansvar. Utvikle og ta vare på medarbeidarane, både med omsyn til kompetanse og kapasitet
 • Ressursstyring og rekruttering
 • Oppdragsleiing, fag- og disiplinansvar i oppdrag
 • Planlegging og prosjektering innanfor ditt fagområde

For oss er det viktig at du:

 • Har relevant utdanning innan eit av fagområda for avdelinga
 • Har erfaring frå fagleg arbeid i oppdrag
 • Har leiarerfaring frå personalleiing eller oppdragsleiing internt, frå tidlegare arbeidsforhold, eller eit sterkt ynskje om å utvikle deg i ei leiarrolle
 • Har omsorg for medarbeidarar
 • Er flink til å formulere deg både muntleg og skriftleg
 • Er sjølvgåande, strukturert og likar å ta initiativ
 • Er motiverande, tillitsskapande og nytenkjande
 • Har gode kommunikasjonsevner, er løysingsorientert og er ein lagbyggjar
 • Er ein rollemodell som etterlever bedriftskulturen vår i ord og handling
 • Er marknadsorientert, og har godt kontaktnett med kundar


Som avdelingsleiar får du:

 • Leie ei fantastisk gruppe med dyktige fagfolk
 • Verta ein del av ein sterk bedriftskultur prega av uformelle kommunikasjonslinjer på tvers av organisasjon og geografi
 • Delta i interne leiarutviklingsprogram/leiarforum

Norconsult er Norges største rådgiverbedrift. Våre tjenester er rettet mot samfunnsplanlegging, prosjektering og arkitektur. Selskapet er eid av våre over 3 800 medarbeidere som er stasjonert på 96 kontorer i hele verden. Hovedkontoret ligger i Sandvika utenfor Oslo.

Kontakt

Profilbild för Endre Lægreid
Endre Lægreid
Kontorleder