Norconsult gör geoteknisk undersökning för Karlatornet

Pressmeddelande
07.september 2015

Norconsult har fått uppdraget av Serneke Projektstyrning AB att göra en geoteknisk undersökning för såväl detaljplan som system­handling för samtliga byggnationer inom detaljplanen.

Norconsult gör geoteknisk undersökning för Karlatornet

Planen skall möjliggöra byggandet av bland annat 1 600-2 000 bostäder men också centrumfunktioner med mera, inklusive en cirka 266 meter hög skyskrapa, Karlatornet, som ska bli Nordens högsta hus. Byggnaden ska stå klar 2019 och hela området runtomkring höghuset ska vara klart till Göteborgs 400-års jubileum 2021.

Norconsult har även fått i uppdrag att genom­föra en miljöteknisk markundersökning för fastigheterna mellan Karlavagnsgatan och Hamnbanan. Inom området finns mäktiga lerlager varför utredningarna kommer att fokusera på hur detta gigantiska projekt skall  kunna genomföras med avseende på schakt, grundläggning och omgivningspåverkan med mera.

Kontakt

Profilbild för Ljot Strömseng
Ljot Strömseng
VD