Gränsöverskridande samarbete

Nyheter
26.juli 2021

Samarbetet inom Norconsult testas i rejäl skala när det enorma projektet med Förbifart Stockholm fortskrider. Team i Norge och över hela Sverige samarbetar, beställare är norska AF Gruppen.

Gränsöverskridande samarbete
Foto: Trafikverket

- Det roligaste med det här uppdraget är att vi verkligen får visa att vi är tvärfackliga och att vi kan hantera allt inom Norconsult, säger Mikael Eriksson som är uppdragsledare och teamchef för Väg & Trafik.

AF-gruppen är upphandlade av Trafikverket till att bygga färdigt tunneldelarna på Lovön. Norconsult jobbar med projektering vad gäller konstruktioner i tunnlarna och konsultstöd gällande bland annat

bullerutredning och masshantering. Allt från konstruktörer och geotekniker till miljökonsulter, akustiker och ett par arkitekter är med i projektet.

I Sverige sitter resurserna över hela landet, men det interna samarbetet sker även över landsgränsen. En stor organisation hos Norconsult i Norge projekterar exempelvis innertak och väggelement i tunnlarna. De bistår även med konsultstöd vad gäller sprängningsplaner.

- Norge har lång erfarenhet av tunnelbyggen och är väldigt duktiga på det. Här får vi verkligen testa samarbetet i rejäl skala och det funkar bra, säger Mikael Eriksson.

Kontakter

Profilbild för Mikael Eriksson
Mikael Eriksson
Avdelningschef Väg & Trafik
Profilbild för Catharina Johansson
Catharina Johansson
Kommunikationsansvarig