Vindkraft

Vi har många års erfarenhet inom vindkraft och kan bistå med kompetens och erfarenhet i alla steg; planläggning, tillstånd, projektering och byggande.


Våra konsulter kan bistå med framtagning av tillståndsansökningar, miljö­konsekvensbeskrivningar med fältstudier. Vi projekterar vägar, mark, fundament, byggnader, högspänningsanläggning, kraftöverföring och nätanslutning. Vi bistår också med projekt- och byggledning, teknisk rådgivning och nätanalyser.

Kontakt

Profilbild för Rolf Johansson
Rolf Johansson
Avdelingsleder Kontor