Vindkraft

Vindkraft är idag lätt att räkna hem och parkens värde som färdig överstiger alltid kostnaderna för uppförandet. Vindkraften kommer att ha den största rollen då det kommer an på att nå våra nationella miljömål med hjälp av grön energiproduktion.Vi hjälper dig från idé till utplacering, vindanalys, MKB, samråd, tillstånd, via ekonomiska CAPEX/OPEX kalkyler hela vägen fram till ett investeringsbeslut. Vi erbjuder även tjänster inom projektering av anläggningar och har betydande kompetens inom vägar, fundament, kabelberäkningar och kabelförläggning, kommunikationslösningar, fjärrgränssnitt, ”Grid Codes”, simuleringar med mera.

Kontakt

Profilbild för Henrik Wiechel
Henrik Wiechel
Gruppledare Elteknik & Projektledning