VeAinfo - mätningar

Extrema väder med skyfall och översvämningar blir allt vanligare, och det är något som vi alla måste anpassa oss till. Vi har lång erfarenhet av insamling och hantering av mätdata vid bland annat flödesmätare, pumpstationer med mera.

VeAinfo.jpgGenom vårt utvecklade molnbaserade system, VeAinfo, sker insamling, hantering och analys av mätdata på ett mer förenklat och effektivt sätt. Med systemet kan man bland annat övervaka dricksvattenmätare på vattenledningsnätet och få fram rapporter för att skapa villkor för vad som är normalt i flödet. Systemet kan även användas för att mäta hur mycket vatten som ska distribueras inom ett nät.

Här kan du läsa mer om systemet och den utrustning som vi erbjuder.

Kontakter

Profilbild för Johan Saltin
Johan Saltin
Affärschef Energi & Process
Profilbild för Nicolas Schoeffler
Nicolas Schoeffler
tf Teamchef VeAinfo