Vattenmiljö

För att nå miljökvalitetsmålen och leva upp till Vattendirektivets krav arbetar våra biologer och limnologer kontinuerligt med vattenvård i sjöar och vattendrag.

vattenmiljö_695x217.jpg
Vi arbetar med olika typer av biologiska undersökningar så som standardiserat elfiske, nätprov­fiske, bottenfaunaprovtagning, marinbiologisk provtagning och biotopkartering av vattendrag.  

Vidare arbetar vi med övervakning av fisk med fälla och fiskräknare olika typer av utredningar kopplade till fiskbiologi. Vidare arbetar vi med miljöanpassade minimitappningar vid vattenkraftverk, dammutrivningar och biotopvårds­åtgärder.

Kontakt

Profilbild för Axel Emanuelsson
Axel Emanuelsson
Gruppledare Vattenmiljö