Vattenkraft och dammar

Vattenkraft är en ren och förnyelsebar energikälla som står för nästan hälften av Sveriges elproduktion idag.  Merparten av svensk vattenkraft byggdes under 50-, 60-, och 70-talen och många av kraftstationerna har nu nått den ålder att det är tid för renovering av dessa. Vår uppgift är att stödja kraftverksägarna i detta renoveringsarbete.Våra uppdrag består vanligen av att kontrollera att anläggningarna är säkra så att elför­sörjningen tryggas för framtiden samtidigt modern utrustning installeras så att verknings­graden förbättras.

Kontakt

Profilbild för Andrea Eidensten
Andrea Eidensten
Divisionschef Energi & Industri