Vård

Vi utför tvärfacklig projektering och rådgivning med de strikta riktlinjer som finns gällande vårdlokaler. Vi utför även tjänster i samband med prövning och slutkontroll (validering) av strukturellt utförande, teknisk anläggning och utrustning.Med samverkan mellan arkitektur, inredning, akustiker och teknisk kompetens skapar vi goda logistiska flöden och lägger grunden till välplanerade och välfungerande vårdlokaler.

En grön och välplanerad utemiljö stärker såväl mental som fysisk hälsa. Våra landskapsarkitekter utformar lugna och gröna sjukhusområden, äldreboenden och LHS-boenden där patienter och boende kan få tid för återhämtning och ro.

Kontakter

Profilbild för Magnus Norin
Magnus Norin
Studioledare, Team Arkitektur
Profilbild för Anna Thomsen
Anna Thomsen
Teamchef, Landskap Göteborg