Väg och gata

Våra uppdrag spänner från idé till förverkligande av allt från stora väg­utbyggnader till mindre tillfartsvägar till bostads- och industriområden.


Vi utför bland annat trafikprognoser, kapacitetsstudier, trafiksäkerhets­utredningar, miljökonsekvensbeskrivningar och buller­utredningar. Vi använder oss av digital 3D-visualisering då detta efterfrågas som ett viktigt hjälpmedel av våra kunder.

Vi levererar tjänster inom

Kontakt

Profilbild för Jörgen Knutsson
Jörgen Knutsson
Marknadsansvarig Trafik, Väg och Gata