Väg- och gatumiljö

I infrastrukturprojekt är vi delaktiga i planerings- och byggnadsprocessens alla faser. Vi arbetar med kvalitetsprogram, gestaltningsprogram, landskapsanalyser samt utformningsförslag och framtagning av bygghandlingar för platser, gator och torg med mera.


Kontakter

Profilbild för Anna Thomsen
Anna Thomsen
Teamchef, Landskap
Profilbild för Elisabeth Tornberg
Elisabeth Tornberg
Teamchef, Landskap