Väg- och gatumiljö

I infrastrukturprojekt är vi delaktiga i planerings- och byggnadsprocessens alla faser. Vi arbetar med kvalitetsprogram, gestaltningsprogram, landskapsanalyser samt utformningsförslag och framtagning av bygghandlingar för platser, gator och torg med mera.


Kontakt

Profilbild för Anna Thomsen
Anna Thomsen
Teamchef, Landskap