VA-process

Vi har lång och gedigen erfarenhet av VA-processer inom såväl avlopp, dricksvatten som dagvatten.


Vårt team jobbar med både små och stora projekt, från tidiga utredningar till projektledning i byggfasen.

Kontakt

Profilbild för Jan-Olof Nilsson
Jan-Olof Nilsson
Teamchef, VA-teknik/process