Utemiljöer

Vi planerar och gestaltar allmänna platser såsom gator och torg där vi främjar ett naturligt rörelsemönster och dynamiskt flöde genom staden.

Kontakt

Profilbild för Anna Thomsen
Anna Thomsen
Teamchef - Landskapsarkitekt