Underhåll

Underhåll är den i särklass viktigaste aktiviteten som sker efter det att en anläggning har tagits i drift, den så kallade förvaltningsfasen. Ett bra underhåll ger driftsäkerhet vilket ger intäkter. Men underhåll är i sig resurskrävande och måste därför vara i balans mot dem risker man är beredd att ta. Ett felaktigt underhåll genererar onödiga kostnader i form av slösande av resurser och med oönskade störningar.

Underhåll_695x217px.jpg
Vi har den samlade kompetensen att optimera underhållsaktiviteter mot en kostnadseffektiv driftsäkerhet i världsklass. Vi utför analyser av verksamhet, processer och anläggningar med vedertagna metodiker för riskidentifiering och skapar optimerade underlag för tillståndsbaserat, förutbestämt och avhjälpande underhåll.

Vi optimerar rutiner och skapar bästa hållbara arbetssätt för att nå maximal produktivitet och kostnadseffektivitet. Vi optimerar lager för reservdelar och effektiviserar restaureringar utifrån kostnad och kompetens. Våra projekt är holistiska med en strävan att resultaten ska vara hållbara över tid. Projekten sker alltid i samverkan med kunden, som har den djupa kunskapen om sin egen anläggning och organisation. Vi bidrar med vår erfarenhet, expertis och unika metodik.

Tillsammans når vi en hållbar kostnadseffektiv driftsäkerhet i världsklass.

Kontakt

Profilbild för Mikael Hägglund
Mikael Hägglund
Sektionschef Industri