Tunnlar

Tunnelbyggen i infrastrukturprojekt omfattar tunnlar för vägar, järnvägar, tunnelbanor med mera.


Vi har byggt upp en bred kompetens och kapacitet från mer än 100 väg- och järnvägstunnelprojekt. Vi har dessutom en internationellt efterfrågad och unik kompetens inom bergsteknologi. Vi genomför alla typer av projekt från de första faserna till detalj­projekteringen och inspektionen av anläggningarna.

Kontakt

Profilbild för Jörgen Knutsson
Jörgen Knutsson
Marknadsansvarig Trafik, Väg och Gata