Transmission och distribution

Ju mer förnybar energi som kopplas till våra nät, desto högre krav ställs på nätets förmåga att kunna sprida och distribuera energin från producent till konsument. Ju effektivare ett elnät är desto tillförlitligare blir elförsörjningen och desto bättre förutsättningar för att hantera tillkommande förnybar elproduktion finns.

transmission_distribution_695x217.jpg

Vi på Norconsult är med och bygger ett starkare elnät. Främst genom omfattande konstruktionsresurser men vi är också resurs i tidigare faser så som koncessionsärenden och förstudier.

Vi levererar tjänster inom

Kontakt

Profilbild för Johan Jalvemo
Johan Jalvemo
Affärschef Kraftsystem