Trafik

Vi utför bland annat trafiksäkerhetsutredningar, trafikprognoser, kapacitets­beräkningar och trafiksimuleringar.


Vi arbetar med olika frågor som rör trafik och trafikmiljö åt framförallt kommuner och Trafikverket. Vi utför bland annat utredningar och planer som rör väg eller järnväg, tillståndsansökningar för miljöfarlig verksamhet och trafikförslag för gator, korsningar, cykelbanor med mera.

Vi levererar tjänster inom

Kontakt

Profilbild för Karin Gamberg
Karin Gamberg
Teamchef, Trafik