Trafik

En välfungerande trafik är en av de viktigaste pusselbitarna för ökad rörlighet och tillgänglighet. Vi har ett brett sammansatt team med gedigen trafikteknisk erfarenhet som arbetar med olika frågor som rör trafik och trafikmiljö åt framförallt kommuner och Trafikverket.

trafik_695x217px.jpgVi utför bland annat trafikutredningar i samband med detaljplaner, trafikprognoser, kapacitetsstudier och trafiksimuleringar. Men även kollektivtrafik-, cykel-, parkerings-, riskkonsekvens- och bullerutredningar.
Vi arbetar också med utredningar och planer som rör väg eller järnväg och tillståndsansökningar för miljöfarlig verksamhet.

Kontakt

Profilbild för Karin Gamberg
Karin Gamberg
Teamchef, Trafik