Tillgänglighet

Alla människor, med eller utan funktionshinder, ska kunna delta i samhället på lika villkor. För att uppnå detta krävs specialkompetens kring tillgänglig­hetskraven i kombination med god förståelse för arkitektur, byggteknik och byggprocessen. Vi har en av landets få certifierade sakkunniga av tillgäng­lighet och kan erbjuda inventering, rådgivning samt kontroll av att kraven uppfylls och tolkas på rätt sätt.

Kontakt

Profilbild för Veronica Lindblom
Veronica Lindblom
Team Arkitekter