Tillgänglighet

Alla människor, med eller utan funktionshinder, ska kunna delta i samhället på lika villkor. För att uppnå detta krävs specialkompetens kring tillgänglighetskraven i kombination med god förståelse för arkitektur, byggteknik och byggprocessen.


Vi har en av landets få certifierade sakkunniga av tillgänglighet och kan erbjuda inventering, rådgivning samt kontroll av att kraven uppfylls och tolkas på rätt sätt.

Kontakt

Profilbild för Branka Majkic
Branka Majkic
Team Arkitektur