Tekniska utredningar

Samhällsplanering innebär avvägning av olika intressen och berör ofta frågor inom till exempel vatten och avlopp, trafik, buller, geoteknik och förorenad mark.

Vi utför samtliga tekniska utredningar som kan komma att beröras. Vi tar även fram miljökonsekvensbeskrivningar, naturvärdesbedömningar, landskapsanalyser med mera.

Kontakt

Profilbild för Gunnar Håkansson
Gunnar Håkansson
Planarkitekt | Uppdragsledare - Avdelning Stadsbyggnad