Strategisk VA-planering

För att nå en hållbar VA-försörjning behövs en strategisk och långsiktig planering på kommunal och regional nivå. VA-planering är en långsiktig planering av verksamhet så att den anpassas till samhällsutveckling och krav på leveranssäkerhet och kvalitetsaspekter samt gällande lagstiftning.

strategisk va-planering_695x217px.jpg
Vi har god kunskap om teknik, systemperspektiv och lagstiftning inom kommunal VA-försörjning. Vi kan hjälpa till med att ta fram VA-policyer, vatten- och avloppsplaner, dagvattenplan, VA-utbyggnadsplan, förnyelseplan, identifiera paragraf 6-områden och åtgärder, VA-verksamhetsområden, ABVA och VA-taxor.

I vårt arbete samordnar vi underlag från kommunens olika avdelningar, gör utredningar om behov, kostnadsberäkning samt hjälper till med kommunikation till berörda parter, politiker och myndigheter.

Vi levererar tjänster inom

Kontakter

Profilbild för Emma Nilsson Keskitalo
Emma Nilsson Keskitalo
VA-utredare
Profilbild för Britt-Inger Norlander
Britt-Inger Norlander
Senior konsult/uppdragsledare
Profilbild för Linnea Larsson
Linnea Larsson
VA-utredare