Spår- och järnväg

Vi har den tvärfackliga kompetensen som krävs vid planering och projek­tering av järnvägar och spårvägar.


Genom flera års erfarenhet av både små och stora uppdrag kan vi erbjuda en bred expertis inom flera centrala fackområden. Vi har medverkat vid byggnation av järnväg och spårväg i flera städer i Norden. Vi har utfört ett brett spektrum av uppdrag, allt från stora utredningar till projektering av mindre förbättringar.

Kontakt

Profilbild för Tony Strandberg
Tony Strandberg
Affärschef Järnväg