Solenergi

Solenergi är förnybar och kan nyttjas till att generera värme eller producera elektricitet. Norconsult har en bred erfarenhet gällande solenergiprojekt och har medverkat i både nationella och internationella projekt.Vi hjälper dig från idé, MKB, samråd, via ekonomiska CAPEX/OPEX kalkyler fram till ett beslut samt med projekteringen av anläggningar.

Vi har även kompetens och erfarenhet gällande elnätsanslutningen av solcellsparker: projektering av transformatorstationer, kablage och växelriktare.  Vi är även med och utformar hybridlösningar där solenergi samsas med vindkraft vid en gemensam nätanslutning.

Vi levererar tjänster inom

Kontakt

Profilbild för Rolf Johansson
Rolf Johansson
Avdelningschef Elteknik & Projektledning