Skol- och förskolegårdar

En bra utemiljö med utrymme för lek, aktivitet och vistelseytor gynnar elevers inlärning och kreativitet.Vi har många års erfarenhet av att utforma förskolegårdar, skolgårdar, lekplatser och campus som gör att vi kan anpassa utemiljön för såväl elevernas som personalens bästa.

Vi levererar tjänster inom

Kontakter

Profilbild för Anna Thomsen
Anna Thomsen
Teamchef, Landskap
Profilbild för Elisabeth Tornberg
Elisabeth Tornberg
Teamchef, Landskap