Skogsindustri

Norconsult har lång erfarenhet att arbeta med rörprojektering till skogsindustrin. Vi levererar detaljerat ritningsunderlag i form av isometrier, rörupphängningar av komplexa rörsystem med farliga medier som är utsatta för höga temperaturer och tryck.

skogsindustri_mondi_foto-norrlands miljövård.jpgVi har stor vana av att arbeta med komplexa rörsystem och med projekt med krav på redovisning av beräkningsresultat mot tredje parts kontrollorgan.

Vi projekterar alla typer av processrör för vatten, träfibrer och kemikalier i pappersindustrin, ånga och kondensatsystem till ångpannor och ångturbiner. Med erfarenhet och samarbete är vi med i hela projektprocessen, från idéstadiet till idrifttagning.

Kontakter

Profilbild för Martin Åhré
Martin Åhré
Teamchef Installationsteknik
Profilbild för Mikael Hägglund
Mikael Hägglund
Sektionschef Industri
Profilbild för Fatos Rexhaj
Fatos Rexhaj
Underkonsult