Skogsindustri

Norconsult har lång erfarenhet av konstruktions och projekteringsarbete till sågverksindustrin. De senaste åren har fokus flyttat över mot digitaliseringen för att kunna uppnå en bättre resurseffektivitet.

skogsindustri_695x217.jpg

Som teknisk oberoende konsult hjälper vi våra kunder att identifiera och välja bästa möjliga alternativ för att leverera ett säkert, hållbart och kostnadseffektivt slutresultat.

Kontakt

Profilbild för Mikael Hägglund
Mikael Hägglund
Marknadsområdeschef