Rådgivning

En viktig del i arbetet med att skapa stadsstrukturer och miljöer som främjar social hållbarhet är att sprida kunskap och skapa förståelse avseende begreppets innebörd. Vi är därför skickliga på att i ord och bild på ett pedagogiskt sätt kommunicera sociala värden, konsekvenser, mål och strukturer. Vi sätter ord på det ogripbara och illustrerar det subjektiva genom rådgivning i form av stöd i uppdrag och genom föreläsningar.

feedback-g39b4419ad_1920.jpgPå Norconsult är vi idag flera specialister inom social hållbarhet. Alla med olika spetskompetens inom paraplybegreppet. Vi har specialister inom bland annat hälsa, barn och unga samt jämställdhet och jämlikhet. Vi vet var vår roll börjar och slutar och i vilka skeden vilken kompetens ska tas in för att göra som störst skillnad.

Föreläsning

Vi sprider vår kunskap och våra visioner vidare i form av föreläsningar på olika teman inom social hållbarhet. Vi har erfarenhet av detta genom medverkande på mässor och arbetsmarknadsdagar. Föreläsningarna är både spännande och utbildande och vi lägger stor vikt vid att innehållet tar stöd i forskningen. Vi delar även med oss av våra egna erfarenheter genom projekt. Vill du veta mer om ett specifikt projekt där vi arbetat utifrån en speciell aspekt av social hållbarhet eller generellt hur planeringen kan hantera social hållbarhet är du välkommen att höra av dig till oss.