Projekt- och byggledning

Vi tar ansvar för att ditt projekt genomförs med rätt kvalitet och ekonomi, på ett effektivt och kostnadsmedvetet sätt, från tidigt planeringsskede till färdig byggnad eller anläggning.

Att tidigt kunna påverka den tekniska utformningen och samordningen mellan olika tekniska discipliner skapar ett bra underlag för den kommande produktionen.

Vi har mångårig erfarenhet från projektledning av varierande projekt inom både privat och offentlig verksamhet. Teamet består av erfarna och rutinerade konsulter med bred erfarenhet av byggprocessen. Vi arbetar kreativit för att hitta de bästa alternativen för både ekonomiska och tekniska lösningar.

Kontakt

Profilbild för Fredrik Karlsson
Fredrik Karlsson
Teamchef, Projekt- & Byggledning