Produktutveckling

Med produktutveckling kan vi utveckla en idé eller ett behov till ny produkt, samt att förbättra och vidareutveckla en befintlig produkt. Produktutveckling innebär metoder och tekniker för hur framtida produkter och system ska utvecklas på ett systematiskt sätt.

produktutveckling_695x230.jpg

Idag är det många parametrar i omvärlden som gör att produkter och system blir alltmer komplexa samtidigt som det ska vara användarvänligt. Tekniksprånget de senaste åren har varit stort och kommer att öka. Till exempel har traditionell mekanikkonstruktion har utvecklats inom 3D-printing och produkter länkas ihop i uppkopplade system genom avancerad mjukvara.

Vi har kompetensen för att vara med och driva utvecklingen av produkter som efterfrågas av marknaden, med allt från idégenerering, kravställning till konceptframtagning och systemutveckling, konstruktion och verifiering. Vi jobbar i en mängd olika format beroende på behov och utmaning i projektet.

Vi vill vara med i och driva utvecklingsprojekt eller vara ansvarig för leveransåtagande alternativt en kombination av expertis/kompetens i agila team.

Kontakt

Profilbild för Kai Jaara
Kai Jaara
Gruppledare