Processledning och dialog

Samtalet – dialogen – är för oss ett självklart verktyg i stadsbyggnadsprocessen. Vi erbjuder processledning av såväl komplexa stadsutvecklingsprojekt som enskilda workshops och dialogprocesser.  

DSC_0073_ppt.jpgVi vet vilka aktörer vi behöver samla i vilket skede och har gedigen erfarenhet av dialoger med såväl medborgare, barn och unga som med fastighetsägare, tjänstepersoner och politiker. För oss handlar processledning och dialog alltid om förtroendeskapande och ett systematiskt upplägg. Kontakta oss så berättar vi mer!

Processledning och tjänstedesign

Vi erbjuder processledning av projekt där vi lägger stor vikt vid att framhålla sociala värden. Sammantaget kan vi ta projektet från start till mål på ett sätt som samlar olika aktörer, skapar samsyn och gemensam förståelse för såväl projektmål som syfte och slutprodukt.

Utifrån våra olika metodiker för processledning skräddarsyr vi processen för just ditt projekt.

Workshops & dialog

Vi är vana processledare av såväl digitala som fysiska dialoger i form av alltifrån fysiska workshops, möten och gåturer till digitala webbinarier och digitala enkäter. Vi samtalar med alltifrån små barn och ungdomar till tjänstepersoner, fastighetsägare, företagare, föreningar, politiker och andra medborgare. Vi hjälper dig med hela eller delar av dialogprocessen och deltar gärna i arbetet med att välja form och tidpunkt för just din dialog.

Medborgardialog

I samhällsbyggnadsprojekt tror vi att på att utgå från människorna och det som finns på den aktuella platsen. Det gör vi bäst genom dialog med de människor som har anknytning till och känner platsen. Ett av våra mest frekventa uppdrag är därför fysiska och digitala medborgardialoger i varierande former. Kontakta oss så berättar vi mer!