Planarkitektur

Planering är ett komplext område där våra samhällsplanerare, fysiska planerare, arkitekter och landskapsarkitekter genomför utredningar och analyser i samband med övergripande planering från nationell och regional nivå ner till enskilda stadsdelar eller kvarter.

För att våra analyser och beräkningar ska leda till hållbar utveckling tittar vi utifrån alla tre dimensioner; ekonomisk, ekologisk, och social hållbarhet. Med den breda erfarenhet vi har av kommunal planering förstår vi också den kommunala processen bra och hittar oftast den kortaste beslutsvägen.