Parker

I takt med den hårdgjorda stadens utbredning ökar behovet av parker och grönytor för människor och djur att vistas i. 

Vi planerar och gestaltar allt från kaj- och strandområden till parker, lekplatser och idrottsanläggningar som främjar hälsa och välmående och skapar rörelse och liv åt staden.

Kontakter

Profilbild för Anna Thomsen
Anna Thomsen
Avdelningschef Landskap Göteborg
Profilbild för Elisabeth Tornberg
Elisabeth Tornberg
Seniorrådgiver