Parker

I takt med den hårdgjorda stadens utbredning ökar behovet av parker och grönytor för människor och djur att vistas i. 

Vi planerar och gestaltar allt från kaj- och strandområden till parker, lekplatser och idrottsanläggningar som främjar hälsa och välmående och skapar rörelse och liv åt staden.

Kontakter

Profilbild för Anna Thomsen
Anna Thomsen
Teamchef - Landskapsarkitekt
Profilbild för Elisabeth Tornberg
Elisabeth Tornberg
Teamchef Landskap