Översiktsplanering

Vi hjälper kommuner med översiktsplanering och underlag till översikts­planer. Det kan bland annat handla om processledning, ta fram över­siktsplanehandlingar, formulera strategiska ställningstaganden utifrån målbild eller problembild och ta fram kartmaterial.

Vi leder även workshops och anordnar dialogtillfällen med medborgare och myndigheter, samt beskriver konsekvenser av förslaget.

Kontakt

Profilbild för Carolin Folkeson
Carolin Folkeson
Planeringsarkitekt, Team Plan