Naturvård

Vi har haft egen naturvårdsbiologisk kompetens sedan länge, vilket visar att vi tidigt förstått hur viktigt det är att ha med sig dessa frågor i samhällsplaneringen.


Genom våra biologer med olika specialkompetenser har vi möjlighet att samordna naturvårdsfrågorna i samhällsprojekten. Det ger oss också särskilt goda möjligheter att arbeta med en helhets­syn på landskapet.

Om naturvård för biologisk mångfald är det ena benet vi står på, är natur för människan det andra. Därför ingår även utredningar kring tätortsnära natur och utveckling av friluftsliv bland våra uppdrag.

Kontakter

Profilbild för Ola Sjöstedt
Ola Sjöstedt
Team Miljö & Säkerhet
Profilbild för Sander Anfinset
Sander Anfinset
Avdelningschef Miljö & Säkerhet Stockholm