Modell- och metodutveckling

Social hållbarhet är ett ämne som ständigt uppdateras med ny forskning och nya metoder. Vi erbjuder stöd, rådgivning eller processledning för metod- och modellutveckling.  Vi lägger stor vikt vid att upprätthålla ett evidensbaserat arbetssätt där vi står med senaste forskningen i ryggen. Vi har därför ett nära samarbete med akademin och forskningen som vi gärna förmedlar vidare.

Visionskarta-beskuren.jpg
För att kartlägga och förverkliga sociala värden – omvandla ord till form - kan modeller och metoder vara till stor hjälp. Vi utvecklar modeller och metoder för att på ett systematiskt sätt samla in och använda underlag som fokuserar på sociala värden. Modellerna kan även användas som process- eller utvärderingsverktyg för att kvantifiera och sätta ord på det subjektiva. Kontakta oss så hjälper vi dig att utveckla, förädla eller skapa den metod eller modell som just din verksamhet är i behov av.