Miljörisker

På Norconsult har vi ingenjörer, kemister, biologer och geologer med kunskap och lång erfarenhet av att hantera allt ifrån förenklade risk­bedömningar till de mer komplexa metoder som krävs för att beräkna och värdera risker med hänsyn till osäkerheter och variabilitet.

Kontakt

Profilbild för Katarina Holmgren
Katarina Holmgren
Team Miljö & Säkerhet