Miljörisker

På Norconsult har vi ingenjörer, kemister, biologer och geologer med kunskap och lång erfarenhet av att hantera allt ifrån förenklade riskbedömningar till de mer komplexa metoder som krävs för att beräkna och värdera risker med hänsyn till osäkerheter och variabilitet.

miljörisk.jpg

Kontakter

Profilbild för Camilla Kylin
Camilla Kylin
Gruppledare Miljö & Säkerhet Göteborg
Profilbild för Katarina Holmgren
Katarina Holmgren
Miljö och säkerhet