Miljökonsekvensbeskrivningar

Norconsult har lång erfarenhet av att arbeta med miljökonsekvensbeskrivningar och utför MKB-utredningar för såväl planärenden, tillståndsärenden och infrastrukturprojekt. Vi har god kunskap om hur MKB-arbetet ska bedrivas integrerat med övrigt planerings- och utredningsarbete för olika typer av projekt.


Vi har även lång erfarenhet av att hantera de kontakter med miljö­myndigheter och andra berörda på lokal, regional och central nivå som är nödvändiga i MKB-arbetet. Med våra ingenjörer, biologer, landskaps­arkitekter, geotekniker och hydrogeologer har vi både den bredd och spetskompetens som krävs för att kunna erbjuda den rätta, tvärvetenskapliga projektgruppen för varje enskilt uppdrag.

Inom företaget finns dessutom specialister som ta fram en stor bredd av underlagsmaterial som behövs i MKB-arbeten, bland annat utredningar gällande trafik, buller, dagvatten, luftföroreningar, geoteknik, markmiljö, risker och naturmiljö.

Kontakter

Profilbild för Camilla Kylin
Camilla Kylin
Gruppledare Miljö & Säkerhet Göteborg
Profilbild för Sara Rydbeck
Sara Rydbeck
Avdelning Miljö & Säkerhet