Miljö

För att få tillstånd att genomföra ett infrastrukturprojekt krävs det nästan alltid någon form av miljöprövning.


Vare sig det rör sig om MKB till väg- eller järnvägsplan, tillståndsprövning enligt miljöbalken eller detaljplaner har Norconsult lång erfarenhet av att ta fram det material som krävs, samråda med berörda myndigheter och redovisa resultatet på ett ändamålsenligt sätt.

Kontakt

Profilbild för Kurt Lundberg
Kurt Lundberg
Team Trafik