Mätningsteknik

Vi har mångårig erfarenhet av att arbeta med mätteknik och geodesi. Vi producerar kartor, utför alla typer av geodetiska mätningar och beräkning för kartor, terrängmodeller, projektering, byggande och kontroll. 

mätningsteknik_695x217.jpg
Vi utför även detalj- och projek­teringskartor, anläggningsdokumentation, relationsritningar och GIS-produkter.

Vi kan med hjälp av laserskanning, snabbt leverera en exakt avbild av verkliga förhållanden som underlag för vidare bearbetning till färdiga ytmodeller och 3D-ritningar. Vi använder 3D-laserskanning för mätuppdrag där detalj­rikedom och precision efterfrågas.

Vi har även mycket egen utrustning för att mäta på och i vatten. Det handlar då framför allt om olika typer av ekolod (singel- och multibeam), undervattensdrönare samt flera olika varianter av båtar. Tillsammans gör vår utrustning att vi kan ta fram en helhetsbild över både över och under vatten.

Vi levererar tjänster inom

Kontakt

Profilbild för Johan Hallmén
Johan Hallmén
Gruppledare, Team Geodesi