Materialpass

Vid nybyggnadsprojekt kan byggnaden planeras för att kunna ingå i ett cirkulärt flöde i framtiden, där byggprodukterna kan återbrukas. Det kan till exempel handla om design för demonterbarhet eller informationslagring om byggprodukter, så kallade materialpass. Vi kan sammanställa informationen och producera materialpass, i BIM-miljö eller på separata plattformar.

materialpass.png
Dagens forskning om cirkulärt byggande lyfter fram tillgång till information om aktuella byggprodukterna som en viktig faktor för återbruk. Konceptet för detta kallas ofta materialpass eller material passports, det vill säga dokument med information om produkterna som ingår i en byggnad. Exempel på information kan vara vilka material produkten består av, demonteringsanvisningar och kemiskt innehåll.

Vi levererar tjänster inom

Kontakt

Profilbild för Joel Gustafsson
Joel Gustafsson
Arkitekt, Civilingenjör byggkonstruktion