Massa- och pappersindustri

Norconsult har lång erfarenhet av konstruktions och projekteringsarbete till massa och pappersindustrin. Vi har erfarenhet av stora projekt runt om i världen och arbetar med allt från förstudier, förprojekt, genomförande och installation.

skogsindustri_mondi_foto-norrlands miljövård.jpg

Vi har även erfarenhet av ombyggnationer för att öka produktionen, minska miljöpåverkan och optimera driften. Som teknisk oberoende konsult hjälper vi våra kunder att identifiera och välja bästa möjliga alternativ för att leverera ett säkert, hållbart och kostnadseffektivt slutresultat.

Kontakt

Profilbild för Mikael Hägglund
Mikael Hägglund
Affärschef Industri