Mark och exploatering

Exploateringsprojekt innebär förhandling mellan olika intressen och berör ofta frågor inom till exempel VA, miljö, trafik, buller och geoteknik. Därför engageras ofta flera av våra kompetensteam under exploateringsprocessen.

Detaljplanering_695x217px.jpg

Som projektledare för exploateringsprojekt så ingår ofta samordning av de olika byggaktörerna och fastighetsägarna under planskede och plangenomförandet. Vi har kompetens att arbeta med markanvisning, att ta fram olika slags avtal för planering och plangenomförande, exploateringskalkyler och beskriva genomförandefrågor i planbeskrivningar.

 

 

Kontakt

Profilbild för Anna-Maria Ceder
Anna-Maria Ceder
Avdelningschef Stadsbyggnad Göteborg