Livsmedelsindustri

Norconsult har lång erfarenhet av konstruktion och projektering till livsmedelsindustrin. Våra medarbetare har god kunskap om vilka krav som ställs, både vad gäller lagstiftning, hygienfaktorer och kvalité på det arbete som utförs.

livsmedelsindustri_695x217px.jpg

Vi har även erfarenhet av ombyggnationer för att öka produktionen, minska miljöpåverkan och optimera driften. Som teknisk oberoende konsult hjälper vi våra kunder att identifiera och välja bästa möjliga alternativ för att leverera ett säkert, hållbart och kostnadseffektivt slutresultat.

Kontakt

Profilbild för Mikael Hägglund
Mikael Hägglund
Marknadsområdeschef