Ledningsteknik

Vår starka kompetens inom ledningsteknik omfattar det mesta som rör ledningsnät för vatten, spillvatten och dagvatten. Vi har lång erfarenhet av att arbeta i olika typer av skeden, med olika typer av anläggningar och med olika beställare.

Våra uppdrag omfattar allt från tidiga skissfaser till uppföljning i bygg- och driftskede. Tack vare vår bredd kan vi erbjuda ett helhetskoncept där vi inte bara tar ansvar för själva VA-anläggningen, som t.ex. ledningsnät, avloppspumpstation, tryckstegringsstation, reservoar, dagvattendamm eller utjämningsmagasin. Vi tar oss även an ledningssamordning, tillstånds- och dispensansökningar samt projektövergripande samordning med andra tekniker.

Kontakt

Profilbild för Herman Andersson
Herman Andersson
Avdelningschef VA-teknik Göteborg