Landskapsarkitektur

En väl utformad utemiljö ger oss attraktiva vistelserum och får oss att må bra. Spännande platser och sköna parker är en del av våra arbetsområden. Landskapsarkitektur spänner över ett brett spektrum av uppgifter inom många olika områden och i olika skala.

Kungsbacka översvämningsskydd - Kungsbacka Arkitekturpris 2016

Våra landskapsarkitekter och landskapsingenjörer har en lång och bred erfarenhet av utredning, gestaltning och projektering där samarbete skapar kompletta helhetslösningar. I samarbete med övriga team är vi delaktiga i allt från tidiga utredningar till gestaltning och detaljprojektering av ny- och ombyggnadsprojekt i såväl offentliga som privata miljöer.

Kontakt

Profilbild för Anna Thomsen
Anna Thomsen
Avdelningschef, Landskap